BW Quark

BW Quark

Szukają Państwo laboratorium, które specjalizuje się w badaniach środowiskowych? Planują Państwo kompleksowe badanie gleby pod kątem jej składu, pH lub kategorii? Laboratorium Środowiskowe BW Quark wykonuje analizy fizykochemiczne gleby w zakresie różnych parametrów i nie tylko. Laboratorium BW Quark oferuje certyfikowane badania gleb rolniczych i przemysłowych z oceną stopnia ich zanieczyszczeń. Przeprowadza badania wód powierzchniowych, podziemnych, ścieków i odpadów. Ocena możliwość zagospodarowania osadów ściekowych. Korzysta z metod wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych.

Lokalizacja

Starołęcka 18, 61-361 Poznań

Strona internetowa:

https://bwquark.pl/

Numer telefonu

+48 61 861 74 78